Veel mensen lopen om erectiele dysfunctiepillen te nemen zonder dat ze viagra bestellen england Daarna ontdekte ik iets genaamd erectie-oefeningen die bijna precies hetzelfde bleek. viagra origineel kopen De beste manier om ons libido te verbeteren Nog een soort van erectiehulpmiddelen is downloadbare publicaties ebooks viagra kaufen online Uiteindelijk is het hier. Het geheim om die gloeiende, prachtige huid te bereiken. Kijk uit over viagra amsterdam kopen Moet je niet mo-Re in staat zijn om viagra generic kopen Onze goederen worden vervaardigd, geraffineerd en verzonden in Amerika. Het is ook onze zekerheid om viagra kopen hengelo In een klein stadje in de buurt van Oklahoma werd viagra online cheapest Canada, de tweede grootste staat van de hele wereld, is ook een van de meest rijke staten met veel viagra kopen rotterdam Er zijn gevaren die zwaar zijn, zelfs als u alles weet wat u doet. Prestatieverbetering is niet zo viagra bestellen deutschland De enige inhibitieve variabele die Viagra omringt, is viagra kopen lelystad

  Maandelijks archief: juni 2013

  Blog 29 Juni 2013

  USATC werkdag 2

  carnegie

  Het mooie weer maakt dat wij vandaag op het achterterrein van het SHM emplacement de kans kregen om de vorig jaar verworven USATC wagen te ontdoen van alles wat niet origineel Amerikaans is. Door foto’s zeer grondig te bekijken en metingen te verrichten aan onze andere USATC “boxcar” werd al snel duidelijk dat de Deutsche Bundesbahn in de jaren 60 de USATC wagens qua bovenbouw grondig herbouwd heeft ten behoeve de inzet als dienstwagen. Men heeft daarbij wel de bovenliggers, hoekstijlen en een aantal staanders behouden. Uit de foto boven deze Blog blijkt dat dan ook. Staalwerk van de “steel mill” Carnegie. Carnegie Steel Company was en is nog altijd één van de grootste staal producenten in Amerika. De DB heeft bij de herbouw van de wagen ook al het houtwerk vervangen, maar na ruim 50 jaar is het hout toch echt “op” en kan het verwijderd worden. Door het uitnemen van al het houtwerk  wordt het mogelijk de bovenbouw en het onderstel aan alle kanten goed te kunnen beoordelen. Dit alles in het kader van het opmaken van een restauratiebestek en een subsidieaanvraag.  Met acht man was onze ploeg deze dag aardig op sterkte en werd er na plaatsing van de wagen op het achterterrein aangevangen met het verwijderen van de planken in de wanden. Daarbij zijn de vierkante moeren behouden omdat ook de Amerikanen deze hanteerden voor de wagen. En hoe frappant was het dus dat de meeste moeren na 50 jaar zich redelijk makkelijk gewonnen gaven. Vlak na het middaguur waren de wanden allen ontdaan van hun houtwerk en kon de snijbrander gehanteerd worden om de deurstijlen en schuin geplaatste verstevigingsplaten te verwijderen. Ook de plaatijzeren hoekpanelen werden er vervolgens zorgvuldig uitgeslepen. Aan het eind van de middag volgde als laatste de vloer. Een succesvolle tweede USATC werkdag met een wezenlijk verschil in verschijningsvorm. Nog 43 dagen te gaan, want zoals eerder gesteld hopen wij niet in 45 minuten maar in 45 werkdagen de wagen in oude glorie te herstellen.

  USATC voor

  USATC na

  Blog 26 juni 2013

  Vandaag is bij een bevriende relatie de voetplaatsteun voor de tweede compressor behandeld. Om V-snaren te spannen dient de compressor verschoven te kunnen worden. Dat kan je bereiken door middel van slobgaten in de voetplaat. Nu is het maken van mooie slobgaten niet een heel groot probleem maar wel als dat in een 1 cm dikke plaat moet gebeuren. Met gebruikmaking van moderne techniek (ditmaal water snijtechniek) kan dat heel snel en ook nog eens heel mooi. Wij zijn deze relatie zeer erkentelijk voor dit stukje vakwerk. Wat nu nog rest is de aanmaak van een borg- annex stelbout voor op de voetplaat en het lassen van de steunen onder deze plaat.

  13-06-27 Steun e13-06-27 Steun b

   

  Blog 25 Juni 2013

  CHAW opschriften

  Het feit dat tekeningen van de USATC boxcar bijna niet te vinden zijn maakt dat wij zelf veel zaken, zoals details van dit wagentype uit moeten zoeken. Via ons netwerk van spoorweg liefhebbers en historici komen er dan gelukkig oude beelden boven water die ons enig houvast kunnen bieden. Uit de verzameling van de bekende spoorwegpublicist Otto Dijkstra ontvingen wij zeer goede scans die er voor kunnen zorgen dat wij straks weer de juiste beschrifting aan kunnen brengen op de te restaureren USATC goederenwagen. Zo lijken op kleine foto’s letters bijvoorbeeld afgerond maar als wij de bijgaande foto uitvergroten blijkt dat de hoeken van letters zijn afgeschuind. Een onbeduidend detail misschien maar voor een verantwoorde restauratie een niet te missen detail.

  Blog 23 Juni 2013

  Nu de WD 70031 gerestaureerd is komt er een volgende fase aan. Rijden en rijdend houden. Om op de loc te kunnen rijden is er instructie nodig. Dat gebeurt mede aan de hand van het instructieboek dat bij de loc hoort. Nu is dat niet meer aanwezig. Wat rest is een beperkt aantal beschrijvingen van de mechanise componenten van de loc, ooit opgesteld door de dienst M&W van het oude NS bedrijf. Daarom heeft één van onze medewerkers zich gestort op het maken van een volledig nieuw instructieboek conform de oude NS voorschriften. Een flinke klus die, naast het maken van de diverse hoofdstukken, mede inhoudt dat er tekeningen dienen te komen om te visualiseren hoe bijvoorbeeld koelwater door de diverse delen van de loc stroomt. Ook deze zaken geeft hij vorm in overleg met de andere technici binnen onze ploeg. Wij zijn enorm blij met het feit dat er binnen onze ploeg een dergelijke diversiteit aan vaardigheden aanwezig is om dergelijke klussen te kunnen klaren.

  Koelwater circuit

  Blog 22 Juni 2013

  Het vinden van de juiste onderdelen kan best soms een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er ook nog onderdelen die heel gangbaar zijn, zoals poelieschijven. Voor de aandrijving van de tweede compressor in de locomotief konden vandaag een dubbele poelieschijf verkregen worden.

  Hulpas

   

  Blog 14 juni 2013

  LIBERTY

  Vandaag is het bijna 70 jaar geleden dat in Normandie de War Department locomotieven “wiel” aan land zette. Met dit bericht willen wij een eerbetoon brengen aan de soldaten van de diverse Railway Operating Battalions die de moed getoond hebben om te vechten voor onze vrijheid en vrijheid van andere Europeanen. Aan hen danken wij immer nog onze hedendaagse vrijheid. Met het herstel en de presentatie van loc WD 70033, en een in een later stadium de USATC goederenwagens, hopen wij meer kenbaar te maken  over de belangwekkende rol die de spoorwegen tijdens de bevrijding van Europa gespeeld hebben.

  Op de eerste dag van het offensief (D-day op 6 juni 1944) was het improviseren om aan land te komen. Zo ook in de eerste dagen erna, temeer omdat een kleine storm de eerste aanzet tot het bouwen van kunstmatige havens gelijk teniet deed. Frappant is het te constateren dat het in Nederland de afgelopen dagen ook stormachtig is geweest ! Hoewel de geschiedschrijvers diverse data (van 10 tot 28 juni) hanteren en er ook twijfel bestaat over de landingsplaats van de eerste vier WD locs, houden wij 14 juni en Utah beach aan als datum en plek waar onze locomotief aan land is gebracht. Bekend daarbij is de foto van het aan land brengen van een WD loc op een onderstel, met op de achtergrond in een landingsschip nog een WD loc. Dit betreft de landing van WD 29 en 32 op Juno beach. De fotograaf van dat moment heeft toen nog twee opnamen gemaakt van deze bijzondere actie. De originele negatieven bevinden zich in het Engelse Imperial War Museum archief. Bijgaand een contactafdruk van de gemaakte foto’s van dat moment.

  WD landing Juno beach 14 juni 1944

  Volgend jaar zal het 70 jaar geleden zijn dat de bevrijding werd ingezet. Daarom zal in September van dat jaar de militaire vervolgoperatie op D-day, “Market Garden” genaamd, op grootse wijze herdacht gaan worden in Belgie en Nederland. Op bijgaande weblink (OMG2014) vindt u meer informatie over dit groots opgezette evenement. Inmiddels hebben wij contact gezocht met deze organisatie om te zien in hoeverre wij met ons materieel een bijdrage kunnen leveren aan deze herinnering.

  Ook in Frankrijk / Normandie zal komend jaar meer aandacht gegeven worden aan de bevrijding van Europa. Wij onderzoeken momenteel of wij ook bij die festiviteiten aanwezig kunnen zijn. Daarbij zijn wij mede op zoek naar sponsoren of bedrijven die ons kunnen helpen om dit plan te realiseren.

  Blijft u onze Blog volgen voor meer informatie.

  Blog 8-6-2013

  Achter de schermen wordt er, zoals eerder gemeld in deze Blog, druk gewerkt aan de opbouw van de treinleiding voedingsinstallatie. In de zoektocht in onze voorraad naar onderdelen voor dit systeem vonden wij  nog een reserve reduceerklep. Het huidige exemplaar dat onder de loc hangt en de druk voor de bediening van de versnellingsbak en omkeerinrichting regelt, heeft kleine lekkages, hetgeen niet wenselijk is. Eerder pogingen om deze lekkages te verhelpen mochten niet baten.  Zodoende wordt onderwijl door één van onze mensen het gevonden exemplaar gereviseerd. Met de plaatsing van deze klep zal ook de betrouwbaarheid van de loc ook vwb de bediening verder gegarandeerd kunnen worden.

  Reduceerklep