Blog 12-1-2014

  BEKENDMAKING

  Afgelopen week bereikte ons het droevige nieuws dat op 59-jarige leeftijd Lex Lijsten, één van de oud-eigenaren van de WD 70033 / NS 162, plotseling is overleden. Op verzoek van de familie maken wij dat nu pas bekend.

  Lex Lijsten

  Als spoorwegliefhebber pur sang en oud STIBANS bestuurslid zijn wij Lex veel  dank verschuldigd. Want op het moment dat de D2 in België (zo was de loc daar genummerd) gevonden en voorgedragen werd binnen de STIBANS als een “te bewaren voormalig NS object” was het oordeel van het toenmalige STIBANS bestuur negatief. Een kleine serie die ook nog eens in een klein gebiedsdeel van Nederland heeft gereden en daarom niet de moeite van het bewaren  waard is voor een groot publiek. Dit in lijn met de uitgangspunten die het Spoorwegmuseum in Utrecht hanteerde voor de vorming van hun collectie. De  STIBANS stuurde in de jaren 80 en 90 reeds aan op het in de toekomst  overdragen van haar collectie aan het Spoorwegmuseum als een nieuwe  directie haar beleidsplannen van weleer zou aanpassen aan de moderne tijd.

  Desondanks waren er binnen de STIBANS een paar mensen die toch van mening waren dat de locomotief bewaard moest blijven. Maar de aanschaf- en transportkosten behelsden een paar duizend gulden. Lex was toen één van de drie mensen die het geld op tafel legden om er voor te zorgen dat deze bijzondere maar toch ook vooral historisch waardevolle locomotief bewaard zou blijven.

  Gedenkwaardig is het moment dat wij Lex en de twee andere oud-eigenaren en het STIBANS bestuur op 3 November 2012 op de HRN medewerkersdag te Hoorn uit konden nodigen om de eerste meters met de volledig gerestaureerde WD70033/NS162 te rijden. Hoewel Lex een zeer bescheiden man was liep hij die middag met gepaste trots rond. Hij genoot zichtbaar van het bereikte resultaat waar hij van aan de basis had gestaan. Het doet ons deugd dat hij  dit moment nog mee heeft mogen maken. Lex toont, staand in het midden, de op  dat moment symbolisch overgedragen loc voor 1,62 Euro.

   

  Oud eigenaren en het STIBANS bestuur 3 November 2012

  Reacties zijn gesloten.