Veel mensen lopen om erectiele dysfunctiepillen te nemen zonder dat ze viagra bestellen england Daarna ontdekte ik iets genaamd erectie-oefeningen die bijna precies hetzelfde bleek. viagra origineel kopen De beste manier om ons libido te verbeteren Nog een soort van erectiehulpmiddelen is downloadbare publicaties ebooks viagra kaufen online Uiteindelijk is het hier. Het geheim om die gloeiende, prachtige huid te bereiken. Kijk uit over viagra amsterdam kopen Moet je niet mo-Re in staat zijn om viagra generic kopen Onze goederen worden vervaardigd, geraffineerd en verzonden in Amerika. Het is ook onze zekerheid om viagra kopen hengelo In een klein stadje in de buurt van Oklahoma werd viagra online cheapest Canada, de tweede grootste staat van de hele wereld, is ook een van de meest rijke staten met veel viagra kopen rotterdam Er zijn gevaren die zwaar zijn, zelfs als u alles weet wat u doet. Prestatieverbetering is niet zo viagra bestellen deutschland De enige inhibitieve variabele die Viagra omringt, is viagra kopen lelystad

  Wie zijn wij ?

   

  Waar komt de Stichting 162 vandaan ?

  De Stichting 162 is een verzelfstandiging van de STIBANS werkgroep 162. Bij het samengaan in September 2009 van de STIBANS met de Nederlands Spoorweg Museum te Utrecht vielen de locomotief NS 162 en de goederenwagen CHAw buiten het collectiebeleid van het NSM. Omdat de locomotief en de noodgoederenwagen waardige representanten zijn van de wederopbouw op spoorweggebied voor Nederland bood het STIBANS bestuur aan de verzelfstandiging van de werkgroep 162 naar een nieuwe stichting te willen financieren en verder het tijdens de STIBANS periode gereserveerde budget in termijnen beschikbaar te stellen. Zodoende werd eind 2009 de Stichting 162 opgericht. Projectleider Kees Mooij benaderde Hans Altena om het stokje van hem over te nemen en daarnaast de rol van voorzitter op zich te nemen. Deze benaderde vervolgens Raymond vd Hoven om de financiën, die hij onder de STIBANS vlag ook al voor het project behartigde, voort te zetten als penningmeester. Meindert Mulder, eveneens een oudgediende van de STIBANS, werd aangetrokken als secretaris. Dit bestuur heeft in deze samenstelling tot 1 April 2013 zitting gehad.

  Waar is de Stichting 162 gehuisvest ?

  De STIBANS resideerde in het voormalige NS wagenwerkplaats complex in Blerick. Zo ook de Werkgroep 162. De beheerder van het complex, de stichting BOEI was bereid om met de nieuwe stichting afspraken te maken over een verblijf in Blerick. De stichting BOEI zegde toe aansluitend onderdak te willen verlenen voor een periode van 1 a 1,5 jaar. De ploeg werkers zette het werk aan de locomotief voort. Door de grote afstand tussen de woonplaatsen van de medewerkers en de standplaats bleef het aantal werkdagen op jaarbasis zeer beperkt. Ook het ontberen van de meest elementaire zaken om prettig te kunnen werken en er te verblijven maakten het veelal niet makkelijk. Uiteindelijk werd na de afgesproken 1,5 jaar, op 27 Juli 2011 Blerick verlaten en verhuisde de NS 162 naar een locatie onder de rook van Amsterdam op een niet openbaar toegankelijk terrein. Op 8 maart 2012 verhuisde de Stichting 162 opnieuw omdat de huisvesting bepaald was voor een periode van half jaar. Nadat er gekeken was waar de NS 162 het beste tot zijn recht zou kunnen komen werd er voor gekozen om de directie van de SHM te benaderen met de vraag of zij de stichting onder dak zouden willen verlenen. Argumenten als het lokaalspoorkarakter van de SHM lijn en de aanwezigheid van oud NS en NTM goederenmaterieel waren redenen om de SHM directie te bevragen. Na een uiterst positief gesprek  werd al doende de SHM museumstoomtram in Hoorn de nieuwe thuisbasis voor de Stichting 162.

  Heeft de Stichting 162 alle kennis in huis ?

  Het antwoord is simpelweg “Nee”. Dat is bijna niet mogelijk omdat een locomotief, hoe klein dan ook alleen maar uit techniek bestaat. Je praat dan veelal ook nog over oude technieken die nog maar weinigen in Nederland beheersen. Hoe wordt daar dan mee omgegaan door de stichting ? Het gebrek aan specifieke technische kennis vwb lager- en loopwerk en diesel know-how werd opgevuld door externe museumorganisaties te benaderen. Zo werden achtereenvolgend de SGB uit Zeeland en dieselliefhebbers benaderd op genoemde zaken. Stuk voor stuk kundige mensen die het project verder wilde helpen. Daarnaast is gedurende alle jaren de werkplaats van de SHM steeds bereid geweest te helpen en kleine of grote zaken op ons verzoek te maken. In 2011 zelfs in grotere mate door het lagerwerk bijna in zijn geheel op zich te nemen, dit omdat door de grootscheeps renovatie van de SGB werkplaats en ziekte van de machinebankwerker van de SGB het lagerwerk daar niet kon worden afgemaakt. Een mooi gebaar en stukje samenwerking van diverse organisaties. Maar ook buiten deze clubs bleef en blijft het project mensen aanspreken en konden wij nieuwe vrijwilligers inlijven. En wat zeker niet vergeten mag worden is de sponsoring van kleine en grote bedrijven en zelfs instanties als Defensie die ons bij het transport van 27 juli 2011 assisteerde. Zonder hun hulp was het project nooit zo ver gekomen. Deze sponsoren zijn o.a. te vinden op onze Links pagina.

  Hoe luiden de statuten van de Stichting 162 ?

  Hoewel de statuten algemeen en ruim zijn geformuleerd heeft de stichting voor om zich met name te concentreren op de oorlogsperiode in Nederland en de eerste vijf jaar nadien. Het voormalige Engelse War Department en Amerikaanse USATC (USA Transportation Corps) die beide tijdens WO II in Europa veel spoorwegmaterieel leverde hebben de aandacht van de stichting. Naast het eigen materieel wordt er zorgvuldig gekeken naar het materieel dat elders verblijft of elders is onder gebracht. Dat betekent dat het zo nodig wordt verworven als het elders dreigt te verdwijnen.

  Een uitsnede uit de statuten ;

  VRAGEN ?  Stel die dan op  vragen@stichting162.nl

  Dank 

  Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers, de bedrijven en andere niet zichtbare supporters, spoorwegliefhebbers met het hart op de goede plaats. Mede dankzij hen is de realisatie van het project mogelijk. Ook danken we Ruben Reinderman voor het ontwerp van ons beeldmerk en onze internet pagina’s en Marijke Trienekens van kleurRIJKontwerp voor de bouw van de website. Onderaan de pagina vindt u een link naar kleurRIJKontwerp.

  Wilt u het project steunen ?

  Dat kan op vele manieren. Daadwerkelijk door te komen helpen of financieel.  Mocht u letterlijk willen komen helpen dan is enig vakmanschap wel wenselijk. Kunt u goed met hout of metaal overweg dan bent u meer dan welkom. Maar stuurt u liever de organisatie aan vanachter de tafel dan bent u als aspirant bestuurder ook van harte welkom.

  Wilt u ons nieuwe project , de restauratie van een USATC wagen, financieel steunen dan zijn bijdragen, in welke vorm of grootte dan ook, meer dan welkom. Tot op heden zijn het veelal de eigen medewerkers, die naast tijd, ook veel eigen middelen onze projecten hebben gestoken. Geeft u daarom gul en help mee de bijzondere objecten van de Stichting 162 te behouden. Bij vragen of aanbiedingen kunt u altijd terecht bij onze voorzitter (zie onderstaande emailadressen) of stort uw bijdrage op ;

  Rekening NL 35 INGB 0005077728  tnv  Stichting 162  te  Utrecht

  Wilt u liever een specifiek onderdeel financieren ? Dat kan altijd. Op dit moment zoeken wij nog steeds een sponsor voor het nodig herstel en gietwerk dat wij moeten laten gaan doen voor de USATC wagen.

  – Aanmaak van vier nieuwe buffers

  – Aanmaak van vier nieuwe veerpakketten

  – Gieten twee trekhaken

  – Aankoop wand- en vloerplanken en 20 multiplex platen

  – Aankoop verf

  De Stichting 162 is door de belastingdienst aangewezen als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alles wat u dus doneert of nalaat komt ten volle ten bate van het restauratieproject en kunt u aftrekken als gift aan de belastingdienst.

  Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u ons anderzijds ergens op attent maken ? Mail ons op ;

  vragen@stichting162.nl

  Wilt u bestuursleden direct benaderen, stuurt u dan een berichtje naar ;

  Hans Altena via voorzitter@stichting162.nl

  Bob Doorewaard Boekhout via secretaris@stichting162.nl

  Raymond vd Hoven via penningmeester@stichting162.nl

  Terug naar het begin van de pagina